ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสะพานคลองบางมูล ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 ม.ค. 2565
2 จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัทติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชพ.ถ.50001 จากสายแก่งยาว ถึงสายทุ่งยอ บ้านทุ่งยอ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ธ.ค. 2564
3 ประกาศโครงการก่อสร้างสะพานคลองบางมูล หมู่ที่ 1 ตำบลชุมโค ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 ต.ค. 2564
4 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
20 ส.ค. 2564
5 ประกาศแจ้งตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
23 ก.ค. 2564
6 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรภาพ-โรงเรียนบ้านหินกบ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 ก.ค. 2564
7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู้บ้่านซอยนาบอน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 ก.ค. 2564
8 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าที่พักสายตรวจคลองวังช้าง-รพ.สต.ชุมโค ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 มิ.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพรุคร้อ ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
22 มิ.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเเหล็กสาย สี่แยกสร้อยทอง ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
21 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22