ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ก.ย. 2563
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประบปรุงถนนดินลูกรัง สายซอยสุราษฎ์ หมู่ที่ 7 ต.ชุมโค ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ส.ค. 2563
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมหลังค่าเชื่อมต่อระหว่างอาคารศพด.บ้านคลองวังช้าง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ส.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง จำนวน 2 สาย (สายวิรัช-คลองปักหลาวและสายเลียบเทคโน ม.6 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 ส.ค. 2563
5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 2สาย(สายรอบถ้ำเขาพลูและสายหลังเขาแมาพรม หมู่ที่ 3 ต.ชุมโค ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ส.ค. 2563
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประบปรุงถนนดินลูกรัง สาย ซอย 13 ม.8และสายสะพานแก่งยาว-น้ำตกทุ่งยอ ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
14 ส.ค. 2563
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ส.ค. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเอราวัณ - พรุค้อ ม.11ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ส.ค. 2563
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งแดง- ยายไอ๋ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 ก.ค. 2563
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20