ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็กสายแหลมทองหลาง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
27 ม.ค. 2564
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแสงทิพย์ ม.10 (บ้านหมอเจือ) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
20 ม.ค. 2564
3 แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ต.ค. 2563
4 โครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ (โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์) หมู่ที่ ๗ และโครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชุมโค ดาวน์โหลดเอกสาร
105
22 ก.ย. 2563
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
14 ก.ย. 2563
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประบปรุงถนนดินลูกรัง สายซอยสุราษฎ์ หมู่ที่ 7 ต.ชุมโค ดาวน์โหลดเอกสาร
128
25 ส.ค. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมหลังค่าเชื่อมต่อระหว่างอาคารศพด.บ้านคลองวังช้าง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
25 ส.ค. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง จำนวน 2 สาย (สายวิรัช-คลองปักหลาวและสายเลียบเทคโน ม.6 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
21 ส.ค. 2563
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 2สาย(สายรอบถ้ำเขาพลูและสายหลังเขาแมาพรม หมู่ที่ 3 ต.ชุมโค ดาวน์โหลดเอกสาร
102
18 ส.ค. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประบปรุงถนนดินลูกรัง สาย ซอย 13 ม.8และสายสะพานแก่งยาว-น้ำตกทุ่งยอ ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21