ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาใหญ่ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 มิ.ย. 2563
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 มิ.ย. 2563
3 ประกาศ แจ้งตาวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายร่วมใจ ม.9 - ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 พ.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลชุมโค เรื่องการขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
24
19 พ.ค. 2563
5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนสุข (โรงรม) ม13 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 พ.ค. 2563
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 พ.ค. 2563
7 ประกาศตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายประหยัด ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 เม.ย. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา ซอย 17 ม.12 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 เม.ย. 2563
9 แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 เม.ย. 2563
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19