ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หนังสือแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 มี.ค. 2564
2 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
39
02 มี.ค. 2564
3 ประกาศรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย 2564 ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
23 ก.พ. 2564
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมโค และนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
19 ก.พ. 2564
5 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมโค ดาวน์โหลดเอกสาร
42
04 ก.พ. 2564
6 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ก.พ. 2564
7 โครงการ “คนละครึ่ง” ดาวน์โหลดเอกสาร
104
27 ต.ค. 2563
8 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ดาวน์โหลดเอกสาร
93
21 ต.ค. 2563
9 เทศบาลตำบลชุมโค ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 ต.ค. 2563
10 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10