ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 ส.ค. 2562
2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
08 ก.ค. 2562
3 กำหนดประชาคมตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 พ.ค. 2562
4 รายงานการติดตามและประเมินผล ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ธ.ค. 2561
5 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 ต.ค. 2561
6 ประกาศสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 ต.ค. 2561
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 ก.ย. 2561
8 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง ถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายสมบูรณ์สุข - ปากคลอง ม.13 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 ส.ค. 2561
9 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย14 ม.8 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 ส.ค. 2561
10 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบอน - คลองวังช้าง ม.3 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
14 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7