ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ การขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ม.ค. 2565
2 ประกาศ ของดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 ธ.ค. 2564
3 ประกาศ ยกเลิกใบเสร็จรับเงินทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 ธ.ค. 2564
4 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 พ.ย. 2564
5 รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
16 พ.ย. 2564
6 ประกาศ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ 2565-25667 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
28 ก.ย. 2564
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
22 ก.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
10 ส.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
05 ส.ค. 2564
10 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
30 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13