ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้กฎบัตร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 ม.ค. 2563
2 ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายในประจำปี2563 และแผนตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปี2563-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ม.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
07 ส.ค. 2562
4 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 ก.ค. 2562
5 กำหนดประชาคมตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 พ.ค. 2562
6 รายงานการติดตามและประเมินผล ดาวน์โหลดเอกสาร
40
28 ธ.ค. 2561
7 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
26 ต.ค. 2561
8 ประกาศสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
02 ต.ค. 2561
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
24 ก.ย. 2561
10 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง ถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายสมบูรณ์สุข - ปากคลอง ม.13 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7