ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 72 คน