ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลชุมโค ได้ดำเนินการปิดประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ หน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 2 เขต 18 หน่วยเลือกตั้ง...ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน