ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมโค และนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
  รายละเอียด : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชุมโค
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมโค และนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน