ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการ “คนละครึ่ง”
  รายละเอียด : 🖊🖊เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน #คนละครึ่ง ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
.
โครงการ “คนละครึ่ง” เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
.
📍📍สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com เริ่ม 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. จำกัดไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม
.
📱📱เมื่อลงทะเบียนและได้ SMS ยืนยันแล้ว ให้โหลดแอปฯ เป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิโครงการ ซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563
.
🏛🏛 เงื่อนไขการใช้สิทธิผ่านโครงการ
.
• รัฐจะช่วยจ่าย 50% ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเอง 50%
• ใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท รวมแล้วไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
• ใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
• หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิตลอดโครงการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 104 คน