ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลชุมโค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน