ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลชุมโค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียด ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 15 เมตร พร้อมถังกรอง ถังเก็บน้ำ คสล. ขนาด 50 ลบ.ม. วางท่อพีวีซี Ø 3” ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร วางท่อพีวีซี Ø 2” ชั้น 8.5 ระยะทาง 2,560 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน