ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
  รายละเอียด : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน