กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค สมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
รายละเอียด :
    

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.

เทศบาลตำบลชุมโค จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายทรงชัย อยู่เย็น ประธานสภาเทศบาลตำบลชุมโค เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลชุมโค เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค

โดยในที่ประชุม ได้มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในเรื่อง ขอความเห็นของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี และเรื่องอื่นๆ

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564    อ่าน 93 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**